Jednou z najväčších výhod pri kúpe skútra, ak nie tou vôbec najväčšou, je to, že skúter je (nielen) v preplnenej mestskej premávke obratnejší a ušetrí vám čas. Ten šetríte najmä tým, že nestojíte v ranných či poobedných kolónach, ale rad stojacich vozidiel predbehnete. Lákajú na to azda všetky marketingové prospekty ku skútrom, hovoria to predajcovia, samotní skútristi, a v neposlednom rade som to spomenul aj ja, keď som písal o tých naj dôvodoch prečo si kúpiť skúter.

Lenže čo na túto našu výhodu vlastne hovorí zákon? Je legálne predbiehať stojacu či pomaly sa presúvajúcu kolónu, kľučkovať medzi autami, alebo použiť záchranársku uličku (ak ju nejakým zázrakom vodiči utvoria), k tomu, aby ste sa dostali rýchlejšie dopredu?

Zákon nerozlišuje či ste skúter alebo automobil

V prvom rade treba napísať, že Zákon o cestnej premávke – Zákon č. 8/2009 Z. z., ktorý pravidlá cestnej premávky upravuje, je napísaný tak, že v zásadných veciach nerozlišuje, či účastník premávky jazdí na automobile, motorke alebo skútri. V podstate máte na skútri tie isté práva a povinnosti ako vodiči automobilov či kamiónov. 

V Európe, najmä tam, kde sú v mestách zvyknutí využívať motorky a skútre aj celoročne, to býva inak a tieto menšie stroje majú určité výsady. Na Slovensku, hoci si trúfam povedať, že, už len vďaka dedičstvu československých značiek, sme motorkárska krajina, tomu tak zatiaľ nie je. Čo je škoda a verím, že sa to do budúcna zmení, urobím pre to, aj na týchto stránkach, čo len budem môcť.

Poďme sa však pozrieť ako sa teda zákon stavia k našej chuti posúvať sa kolónou plynule vpred.

Predbiehanie kolóny na skútri

Z vyššie napísaného už bystrejší skútristi vydedukovali, že ak medzi autami a skútrami platí rovnosť, najviac prezentovaná výhoda pri kúpe skútra v zákone žiadnu oporu nemá. Určité výhody na skútri máme iba v prípade, že je jazdný pruh natoľko široký, že sa do neho zmestíte na skútri vedľa iného vozidla. Aj preto, prosím, pre nasledujúce časti textu berme ako štandard situáciu, kedy sa na skútri nezmestíme do jazdného pruhu zároveň s iným vozidlom, čo je v našich mestských podmienkach oveľa častejšie.

To, že sa musíte riadiť rovnakými pravidlami, ako ostatní účastníci premávky, znamená v podstate to, že tak ako iní, aj vy môžete predbiehať či obiehať iné vozidlá, musíte však dodržať všetky zákonné náležitosti (napr. používať smerové svetlá) a brať ohľad na aktuálnu situáciu vo vašom okolí v premávke.

V zákone nie je nikde definované nič také, ako „Predchádzanie, či obchádzanie kolóny“. Nájdeme v ňom však termíny „obchádzanie“ a „predchádzanie“ a tie už majú svoje pevne dané pravidlá. O oboch prípadoch hovoríme preto, že si následne môžeme veci interpretovať tak, že ak kolóna stojí a autá sa nehýbu, vlastne ich obchádzame, akonáhle však dojde k pohybu, tak ich predchádzame.

O obchádzaní zákon o cestnej premávke č.8/2009, § 14 hovorí toto:

Obchádzanie

(1) Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

(2) Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere. Osobitnú pozornosť musí vodič venovať, ak ide o autobus označený ako autobus prepravujúci deti.

Ako som však už uviedol, akonáhle sa kolóna pohne, už neobchádzame ale predchádzame, a na predbiehanie zákon o cestnej premávke č.8/2009, pamätá v § 15:

Predchádzanie

(1) Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.

(2) Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním.

(3) Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla.

(4) Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5) Vodič nesmie predchádzať, 

a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie, b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť, c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky, d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy, e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1, f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici, g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla, h) pri jazde cez železničné priecestie, i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr, j) na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

Sami vidíte, že tu už je to oveľa zviazanejšie, hlavne si však treba všimnúť hneď prvý bod, ktorý hovorí, že predchádzanie je možné iba zľava. Aj v úplne minimálne sa pohybujúcej kolóne by ste preto nemali autá predbiehať z pravej strany.

Ako sa teda v kolóne na skútri správať?

Z vyššie napísaného vyplýva, že ak by sme veľmi chceli nájsť oporu pre to, aby sme sa mohli v kolóne posúvať vpred tak, ako chceme, museli by sme sa spoľahnúť na to, že kolóna stojí. V tom prípade si môžeme povedať, že vozidlá stojace v kolóne predstavujú pre nás prekážku v cestnej premávke. Vtedy ich hypoteticky môžeme obchádzať a obchádzanie je povolené zľava aj sprava. Tento náš argument však narazí v logickej časti, kde zákon nerobí rozdiel medzi skútrom a autom, takže by to vlastne mohli robiť všetci. Aj preto je môj výklad pravidiel čisto subjektívny, neberte ho prosím ako návod, nie každý policajt by preň mohol mať pochopenie.

Keď však hovoríme o kolónach, musíme spomenúť aj vec, ktorá sa ku kolónam automaticky viaže, a tiež sa predbiehania či obchádzania na skútri dosť týka. Ide o vytváranie záchranárskej uličky, ktorú motorkári a skútristi tiež radi využívajú na posun v kolóne.

Záchranárska ulička

Kedysi to tak nebolo, no od 1.4. 2020 je vytváranie záchranárskej uličky pri zvýšenej hustote premávky a vzniku kolóny povinné. Zákon hovorí toto:

(11) Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa § 40 ods. 1 alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané.

Ak vodič zmätkuje, alebo naschvál záchranársku uličku nevytvorí, hrozí pokuta až 99 €. Oveľa vyššia pokuta, až 300 € však hrozí vodičovi vozidla nespadajúceho do kategórie vozidiel s právom prednostnej jazdy, ktorý túto uličku využije na to, aby predbehol ostatné stojace vozidlá. To znamená, že rovnako ako automobily, by záchranársku uličku nemali využívať ani motorky či skútre. Riskujete pokutu 300 €. A to už je suma, ktorá stojí za rozmyslenie akým spôsobom sa v kolóne hýbať.

S rozumom to bude v pohode

Aký je teda vlastne záver? V podstate taký, ako pri všetkom ostatnom. Použite zdravý rozum. Zdôrazňujem! Nepísal som tento článok na to, aby som demonštroval, že predbiehanie v kolóne je protizákonné a zakazoval vám ho. Veď by som šiel sám proti sebe, mnohokrát som sám kolónu predbiehal a aj som to na stránkach naskútri.sk viackrát uviedol. Ide mi predovšetkým o to, aby ste mohli argumentovať, keď zasa nejaký „múdrejší“ skútrista, či motorkár bude rozprávať nezmysly o tom, ako je predbiehanie v kolóne či záchranárskej uličke povolené. Je to vždy iba o interpretácii aktuálne platných pravidiel, lebo legislatíva nič také ako predbiehanie kolóny nepozná.

V praxi, na cestách je najdôležitejší dobrý úsudok a tolerancia. Naša, aj tá od vodičov áut. Tak ako aj v živote aj na ceste (väčšinou) platí, správajte sa slušne a nebudete mať problémy. Pokiaľ predchádzate pomaly, nechávate dosť priestoru, nepredbiehate cik-cak, raz sprava potom zľava, resp. nejdete v protismere tak, aby auto idúce oproti vám muselo prudko zabrzdiť, som si istý, že vám pokuta nehrozí. O prípadoch, kedy ma aj samotní policajti v kolóne poslali dopredu, som už písal. 

Vodiči áut väčšinou skútristov tolerujú, ak v aute sedí motorkár, alebo šofér s akútne dobrou náladou, stane sa dokonca, že sa vám aj uhnú, ale na rovinu treba povedať, že sa skôr stretávam s tým, že niekoho veľmi ser… škrie to, že ho niekto v kolóne predbieha. Takže ja vždy vravím, že treba byť poriadne asertívny a neriešiť ak niekto z otvoreného okienka nadáva. Je to jeho problém.

Opatrný som však pri záchranárskych uličkách. Ísť stredom, nedajbože rovno za sanitkou, či hasičmi, je koledovanie si o problém a podľa mňa aj prejav arogancie. Pomalá jazda po bokoch uličky (samozrejme so zachovaním bezpečného odstupu), s tým, že naozaj dávate pozor, aby ste nikoho neohrozili ani neobmedzili, je podľa môjho názoru tolerovateľná. Ja osobne som záchranársku uličku využil jedenkrát, keď som sa ponáhľal do nemocnice a vedel som, že odbočka na nemocnicu je asi 150 metrov predo mnou, inak som opatrný. Ale ako vravím, pri slušnom správaní, je to len o tolerancii ostatných vodičov a policajtov (ale tí sú v 99 % prípadov v pohode a milí). 

Nie som právnik ani dopravný expert, preto ak v texte vidíte očividnú nepresnosť, či priam donebavolajúcu chybu, napíšte mi to, chcel by som, aby tento článok pomáhal, nie miatol. Budem vám za to vďačný.